Proin bibendum ante

بازی با کودک

بازی کردن با کودک:

برای رشد و نمو؛ کودکان نیاز به دقت و توجه از کسی دارند که از بازی کردن با آنها خوشحال میشود. بچه ها از هر چیزی که در اطراف آنها میگذرد یاد میگیرند.

یکی از بهترین راه حل ها شرکت دادن بچه ها در انجام کارها است. حتی اگر کار شما کار روزمره باشد. وقتی ظرف ها را میشویید میتوانید با دادن درپوش ماهی تابه به فرزندتان ، او را هم در کار شریک کنید، وقتی آشپزی میکنید، می توانید کاری را که می کنید به آنها نشان دهید و در حال کار با آنها صحبت کنید. شرکت دادن آنها در کارهایی که انجام میدهید، به آنها حس همکاری و  مستقل بودن را یاد خواهد داد و همچنین با تقلید از کار شما آموزش خواهند گرفت.

فعال نگه داشتن :

بچه ها عاشق خریدن، راه رفتن، دویدن، پریدن و بالا رفتن هستند. هر چقدر بیشتر به آنها فرصت بدهید انرژی خود را بسوزانند، خوشحال تر خواهید بود و علاوه بر این کودکان راحت تر میخوابند.

بادادن شانس فعالیت به آنها ، به رشد ماهیچه ها و تناسب عمومی و عادات خوابشان کمک خواهید کرد که باعث میشود به بزرگسالی سالم و مناسب تبدیل شوند.