در آستانه مهری دیگر

در آستانه مهری دیگر منتظر حضور  شما در کلید مهر هستیم تا سال  تحصیلی را درکنار هم آغاز کنیم.

با یاری خدا و یمن همراهی و اعتماد شما از این پس با نام کلید مهربانی در فضایی به وسعت 1500 متر با فعالیت های آموزشی متنوع تر و شاد تر در خدمت کوچولو های عزیزمون خواهیم بود. با امید اینکه دست به دست هم لحظاتی غنی و مملو از شادی برای دلبندانمان فراهم کنیم.