سرفصل آموزشی

اهمیت فراگیری زبان برکسی پوشیده نیست .حضور دائم یک مربی مسلط به زبان انگلیسی که باکودک ارتباط دارد باعث میشود کودک زبان انگلیسی را همانند زبان مادری به صورت صحیح و ماندگار در ذهن آموزش بگیرد
 بهترین زمان فراگیری زبان دوران کودکی است و سبب تقویت قوای ذهنی و یادگیری کودک میشود .برای افزایش انگیزه کودک سعی شده مطالب آموزشی متناسب با سن کودک و همراه با بازی باشد.
فرآیند یادگیری موسیقی سبب فعالسازی مکانیزم های ذهنی تقویت حافظه ،احساسات، قدرت شنوایی و پرورش خلاقیت و تمرکز کودک خواهد شد و در نتیجه امکان یادگیری عمیق و پایدار را فراهم میکند.
این کلاس آموزشی با هدف انتقال تجربیات و آموزش غیر مستقیم کودک و ایجاد حس رقابت سالم و افزایش نشاط و تقویت روحیه جمع گرایی با همکاری افراد توانمند در محیط آموزشی برگزار میشود.
این کلاس با هدف افزایش درک و شناخت وآگاهی کودک از محیط پیرامون و پدیده های اطرافش خواهد بود و اطلاعاتی مفید و کاربردی متناسب با سن کودک آموزش داده میشود.
شنا ورزشی بسیار مفرح و پرتحرک برای کودکان است و باعث افزایش نشاط و شادابی و قوای بدنی و شکل گیری عضلات بدن کودک در محیط هم سالان و زیر نظر مربیان با تجربه خواهد بود.
ورزش جمعی ایروبیک در ساعات مناسب روز باهدف ایجاد نشاط و شادابی بیشتردر کودک و کمک به رشد مناسب بدنی و تقویت هماهنگی اعضای مختلف برگزار میشود.
مهارت های دست ورزی شامل فعالیت هایی نظیر نقاشی و سفال و... میباشد که سبب تقویت هماهنگی چشم و دست و تقویت عضلات مچ دست، خلاقیت و مهارت های حرکتی و سرگرمی کودکان میشود
این کلاس مبنی بر خلاقیت کودک و تقویت قوای شنوایی و ادراکی کودک می باشد و به کودکان فرصت نقاشی و رنگ آمیزی بر حسب حس آنها از موسیقی داده میشود
کلاس آموزش کاراته زیر مربیان با تجربه و برای کودکان علاقه مند در محیط مناسب و کنترل شده خواهد بود و به سلامت فیزیکی و روحی کودک و افزایش اعتماد به نفس او کمک خواهد کرد.